Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling søndag den 13. marts 2022 kl. 11.00 på 15m banen.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af:
  • Formand.
   Ole M. Nielsen
  • 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
   Maria Nørregaard, Rikke K. Hansen og Søren Jensen er ordinært på valg.
  • Indtil 2 suppleanter.
  • 1 revisor.
   Peter Buus Larsen er på valg.
  • 1 revisorsuppleant.
   Mads Jensen
  • 1 fanebærer.
   Christina Røgilds
  • 1 fanebærersuppleant.
   Søren Jensen
 7. Eventuelt.
 
 
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen deltagerne på middag.

 

På grund af den varme mad, ønskes tilmelding senest torsdag den 10. marts 2022. Tilmeldingen kan foretages på 15m banen eller på mail til: nielsenom@hotmail.com.

 

Bestyrelsen 03.02.2022