Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling lørdag den 10. april 2021 kl. 13.00 på 50m banen.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af:
  • Formand.
   Ole M. Nielsen
  • 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
   Karsten Hansen, Anni Ravnsbæk og Henning Mortensen er ordinært på valg.
  • 1 suppleant.
   Søren Jensen
  • 1 revisor.
   Flemming Sørensen er på valg
  • 1 revisorsuppleant.
   Mads Jensen
  • 1 fanebærer.
   Annie Ravnsbæk
  • 1 fanebærersuppleant.
 7. Eventuelt.

Bestyrelsen 13.03.2021