Generalforsamling 3. marts 2024

Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsamling søndag den 3. marts 2024 kl. 11.00 på 15m banen.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af:
  • Formand.
   Ole M. Nielsen
  • 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
   Rikke Hansen, Søren Jensen og Jan Hald er ordinært på valg.
  • Indtil 2 suppleanter.
   Nuværende suppleanter: Morten Bøgh Nielsen og Ebba Svendsen
  • 1 revisor.
   Peter Buus Larsen er på valg.
  • 1 revisorsuppleant.
   Mads Jensen
  • 1 fanebærer.
   Christina Røgilds
  • 1 fanebærersuppleant.
   Søren Jensen
 7. Eventuelt.
 
 
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen deltagerne på middag med følgende menu: Stegt flæsk m/ persillesovs.

 

På grund af den varme mad, ønskes tilmelding senest torsdag den 29. februar 2024. Tilmeldingen kan foretages på 15m banen eller på mail til: nielsenom@hotmail.com.

 

Bestyrelsen 15.01.2024