Generalforsamling 19. marts 2023

Ulsted Skytteforening indkalder hermed til generalforsamling søndag den 19. marts 2023 kl. 11.00 på 15m banen.

Med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af:
  • Formand.
   Ole M. Nielsen
  • 2-3 bestyrelsesmedlemmer.
   Henning Mortensen, Karsten Hansen & Anders Rasmussen er ordinært på valg. Louise Anderson har valgt at trække sig midt i valgperioden.
  • Indtil 2 suppleanter.
  • 1 revisor.
   Flemming Sørensen er på valg.
  • 1 revisorsuppleant.
   Mads Jensen
  • 1 fanebærer.
   Christina Røgilds
  • 1 fanebærersuppleant.
   Søren Jensen
 7. Eventuelt.
 
 
Efter generalforsamlingen inviterer foreningen deltagerne på middag med følgende menu: Stegt flæsk m/ persillesovs.

På grund af den varme mad, ønskes tilmelding senest torsdag den 16. marts 2023. Tilmeldingen kan foretages på 15m banen eller på mail til: nielsenom@hotmail.com.

Bestyrelsen 24.02.2023